Tudásszintek

Fontos, hogy a tudásodnak megfelelő tananyagokból tanulj!

Az indokoltnál magasabb szintre való kapcsolódás esetén ismereteid hiányosak lesznek, kimaradnak fontos alapkövek, amikre az új nyelvtani elemeket építened kell, ezáltal nagy eséllyel lemaradsz és kudarc fog érni. A túl alacsony szint választása esetén pedig nem fejlődsz majd tovább.

Az alábbi táblázat segítséget ad ahhoz, hogy megállapítsd, milyen szintű az angol nyelvi ismereted.

Kezdő (alapszint)1szint           
 • a nyelv alapfokú ismerete
  • a szófajok és a különböző szófajokhoz tartozó alapszabályok ismerete (pl. birtokos névmással nem használunk névelőt: the his book, vagy a főnevek rendes, illetve rendhagyó többes száma, stb.)
  • a névmások használata (különböző esetek, one, ones, this/that, stb.)
  • az igei-névszói állítmány (pl. a ’be’ ige szerepe)
  • there be (van/nincs szerkezet)
  • birtokos szerkezetek (’s, have got, of)
  • kérdőszók, kérdő mondatszerkesztés (alanyra, egyéb mondatrészekre kérdezés)
  • a mennyiségek ismerete (megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek, határozott és határozatlan számnevek, stb.)
 • a fenti nyelvi elemeket tartalmazó olvasott, vagy hallott angol nyelvű szövegek megértése, értelmezése szótár segítségével
 • a fenti nyelvi elemeket tartalmazó angol nyelvű szöveg megfogalmazása írásban és szóban

 

Gyenge középhaladó2szint
 •  az igei állítmány bevezetése (mondatszerkesztési szabályok)
 • az igeidők elmélete (idő+szemlélet, csak elméletben)
  • az egyszerű és folyamatos jelen és múlt idők, valamint a befejezett jelen idők ismerete; cselekvést, illetve állapotot leíró igék
 • az igék legfontosabb alakjai (főnévi igenév, -ing, szótári alakok, rendhagyó, illetve nem rendhagyó igék)
 • a ’be going to do’ szerkezet ismerete
 • néhány módbeli segédige ismerete és formai szabályai (can, must, have to, have got to, mustn’t, needn’t, be able to)
 • alapvető igevonzatok (ige+’ing/főnévi igenév)
 • alapvető vonzatos igék ismerete (look for, get at, strive on, stb.) valamint a vonzatos igékhez kapcsolódó szabályok értése, alkalmazása
 • szóalkotási folyamatok ismerete alapszinten (pl. melléknévből határozó képzése: nice+ly=nicely)
 • az időhatározói mellékmondat fogalma, egy-két időhatározói mellékmondat használata
 • a fenti nyelvi elemeket tartalmazó olvasott, vagy hallott angol nyelvű szövegek megértése, értelmezése szótár segítségével
 • a fenti nyelvi elemeket tartalmazó angol nyelvű szöveg megfogalmazása írásban és szóban
Középhaladó3szint
 • az igeidők ismeretének kibontása minden igeidőre
 • szenvedő szerkezet
 • feltételes mód (a 3 alapmondat szerkezete, zéró feltételes, valamint kevert feltételes)
 • kifejezések a feltételes módban
 • a módbeli segédigék ismeretének szélesítése
 • valószínűségek kifejezése
 • függő beszéd
 • műveltető szerkezet
 • vonatkozó mellékmondatok
 • az igealakok és igevonzatok kibővítése
 • a fenti nyelvi elemeket tartalmazó olvasott, vagy hallott angol nyelvű szövegek megértése, értelmezése szótár segítségével
 • a fenti nyelvi elemeket tartalmazó angol nyelvű szöveg megfogalmazása írásban és szóban
Haladó4szint
 •  a teljes nyelvi/nyelvtani repertoár megbízható ismerete és könnyed, megfelelő használata
 • nyelvi fordulatok alkalmazása a különböző nyelvi szituációkban
 • az aktív szókincs intenzív kibővítése
 • anglicizmusok, speciális nyelvi szerkezetek, sémák megbízható ismerete, képesség ezek használatára
 • a különböző nyelvi stílusok (humor, szarkazmus, stb.) megértése és használata
 • a fenti nyelvi elemeket tartalmazó olvasott, vagy hallott angol nyelvű szövegek megértése, értelmezése szótár segítségével
 • a fenti nyelvi elemeket tartalmazó angol nyelvű szöveg megfogalmazása írásban és szóban
Erős haladó
(profi szint)5szint
 • a teljes nyelvi/nyelvtani repertoár kiváló és széleskörű ismerete és szinte hibátlan használata
 • 5-7000 szavas szókincs, vagy afeletti 🙂
 • bármilyen általános témájú olvasott vagy hallott angol nyelvű szöveg megértése, értelmezése
 • bármilyen általános témájú angol nyelvű szöveg megfogalmazása mind írásban, mind szóban

Ha nem vagy biztos abban, nyelvtudásoddal hányadán állsz, töltsd ki jelentkezési lapunkat, és az ingyenes szintfelmérő tesztünket! A kiértékelést nyelvtanár végzi, aki a válaszaid alapján ajánlani fog számodra megfelelő tananyagot vagy tanulócsomagot!

SZINTFELMÉRŐ KITÖLTÉSE

Ha ismered a szintedet, válassz magadnak tanulnivalót!

TANULÓCSOMAGOK, LECKÉK

Ilyen (és még sok egyéb) tananyag közül válogathatsz!

Kezdő (1. szint)

[woo_products_by_attributes attribute=”szintek” values=”1-kezdo” per_page=”3″ columns=”3″ orderby=”title” order=”asc”]Tovább az összes kezdő tananyaghoz > >

Gyenge középhaladó (2. szint)

[woo_products_by_attributes attribute=”szintek” values=”2-gyenge-kozephalado” per_page=”3″ columns=”3″  orderby=”title” order=”asc”]Tovább az összes 2. szintű tananyaghoz > >

Középhaladó (3. szint)

[woo_products_by_attributes attribute=”szintek” values=”3-kozephalado” per_page=”3″ columns=”3″ orderby=”title” order=”asc”]Tovább az összes 3. szintű tananyaghoz > >

 

Haladó (4. szint)

[woo_products_by_attributes attribute=”szintek” values=”4-halado” per_page=”3″ columns=”3″ orderby=”title” order=”asc”]Tovább az összes 4. szintű tananyaghoz > >