Új paradigma

AZ ÚJ PARADIGMA

Paradigma a 70-es évek elejéig Paradigma napjainkig Új paradigma: Organet
CÉLOK
 • a nyelvtani alapok lefektetése
 • szókészlet gyarapítása
 • a nyelvtani szerkezetek megértése, gyakorlása és használata
 • a nyelvtan mellőzése, háttérbe szorítása
 • szókészlet gyarapítása
 • panelmondatok magoltatása (ez elvileg a kommunikációs célt szolgálná)
 • a nyelvtani alapok lefektetése
 • a szerkezetek megértése, gyakorlása és megtanulása
 • a szerkezetek szerves rendszerré építése (azaz kommunikációs célokra való felhasználása)
HOGYAN VALÓSUL(T) MEG?
 • rengeteg nyelvtani teszt (fordítási gyakorlatok, feleletválasztós gyakorlatok,stb.)
 • szódolgozatok
  a szavak jelentésére vonatkozó gyakorlatok
 • olvasmányok fordítása
 • hanganyagok
  (szépen, érthetően felolvasott szövegek, semmi élethűség)
 • apróbb nyelvtani panelek, általában rendszer nélkül tálalva (hátránya: nem épül fel a nyelv szerkezete)
 • kitöltős feladatok (a tanuló minél kevesebbet fárassza magát írásbeliséggel)
 • szódolgozatok
  a szavak használatára vonatkozó gyakorlatok
 • olvasás utáni szövegértési feladatok (kérdésekre válasz, stb.)
 • párbeszédes olvasmányok (a nyelvi fordulatok erősítése)
 • hanganyagok valós élethelyzetekben, változatos kiejtések, akcentusok, stb.
 • a nyelvtani elemek megértésére, begyakorlására vonatkozó feladatok (drillek, fordítási feladatok)
 • olvasás utáni szövegértési feladatok (csak az eddig tanult nyelvtan szerepel az olvasmányokban)
 • párbeszédes olvasmányok, nyelvi fordulatok
 • hanganyagok (minden típusú: kiejtést tanító, tollbamondás, valós élethelyzetekben különböző akcentusok, stb.)
 • rendszeres fogalmazásírás
HANGSÚLYT KAP:
 • a nyelvi elemek megértése, megismerése és bizonyos értelemben rendezése
 • magas szintű írásbeli kommunikáció megvalósítása
 • a nyelvi környezet megismerés (kultúra, stb.)
 • a szóbeli kommunikáció megvalósítása
 • a nyelvi elemek megértése, megismerése és bizonyos értelemben rendezése
 • a nyelvi környezet megismerése (kultúra, stb.)
 • közép- és magas szintű írásbeli és szóbeli kommunikáció megvalósítása

Miért jó tehát, ha az új paradigmát alkalmazzuk az angol nyelvtanulás során?

 • egyesítjük a régen bevált angol nyelvtanítási módszereket az új, napjaink igényeihez igazított kommunikációs módszerekkel
 • ezáltal energiát, időt és pénzt spórolhatunk meg, hiszen a nyelvet mint rendszert tekintjük, melyre egymás után építhetők fel az egyes elemek
 • nyelvtudásunk alappillérei a nyelvtani elemek lesznek, melyre felépítményként bármilyen szintű és stílusú, hétköznapi vagy szaknyelvi kommunikációs tudás építhetünk
 • nem csak az írásbeli, vagy csak a szóbeli kommunikáció a cél, hiszen mindkettő megvalósul egyaránt

MINDEGY, HOGY KI VAGY, HÁNY ÉVES VAGY, HOL ÉLSZ, ÉS MIKOR ÉRSZ RÁ TANULNI, A MI TANANYAGAINKBÓL ÉS A MI TANÁRAINK SEGÍTSÉGÉVEL, ÉS PERSZE SAJÁT MUNKÁD HOZZÁADÁSÁVAL BIZTOSAN ELVISZÜNK LEGALÁBB EGY KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁIG, ÚGY VIGYÁZZ!

View All