Come On!

Come On!
Tananyagcsomag sorozat gyenge középhaladóknak.
Ha újra el akarja kezdeni, de úgy érzi, hogy már sokat tud, csak igazából rendszereznie kéne tudását.
Személyre szóló ajánlatot a lap alján kérhet.

A  csomag tartalma:

  az alapvető univerzális, valamint az angol nyelvre specifikus nyelvtani elemek összefoglalása és kiegészítése:
– névmások, főnevek, melléknevek, stb.- szószerkezetek (prepozíció+főnév, melléknév+főnév, mutató névmás+főnév, stb.)
– igei-névszói állítmány
– igei állítmány
– there be
– mennyiségek kifejezése (a lot of / many, some – any. a wee bit, stb.)
– birtokos szerkezetek (have / have got, ‘s, of, stb.)
– határozók (hely, idő, fok, mérték, stb.)
– mondatszerkesztési szabályok (kérdezés, tagadás, stb.)
– módbeli segédigék (can, must, mustn’t, needn’t, be going to do sg, stb.)
– ige+prepozíció
– igék egy, illetve két tárggyal
– felszólító mód
– igeidők elmélete (idő és szemlélet)
– folyamatos és egyszerű jelen, jövő és múlt, befejezett, folyamatos befejezett jelen, jövő és múlta jövő idő és a múlt idő egyéb kifejezései (pl. be going to do, used to do, stb.)
– a nyelvtani magyarázatok után rengeteg gyakorlat található (fordítási feladatok, tollbamondás, kiegészítős tesztek, stb.) és persze mindenhez van megoldókulcs
olvasmányok és gyakorlatok:
45 db olvasmány szövegértési feladatokkal
hanganyagok:
mind a nyelvtani, mind az olvasmányos részhez sok-sok hanganyag tartozik

 A tananyagcsomag célja:

  • átismételni és rendszerezni az alapfokú nyelvi ismereteket
  • kiegészíteni az alapfokú nyelvi ismereteket a hiányzó elemekkel
  • lexikális és kommunikációs felkészítés a Manage Your English csomagra

Személyre szóló ajánlat kérése:

Miért jó, ha személyre szóló ajánlatot kér a tananyagcsomagra? Azért, mert szaktanárunkkal így személyesen léphet kapcsolatba, azaz könnyebb lesz a választás.
Amennyiben elküldte ajánlatkérését, emailben felkeresünk, és tájékoztatjuk a további részletekről. Amennyiben a telefonszámát is megadta, szaktanárunk telefonon fogja felvenni Önnel a kapcsolatot.


View All