Rendszerező nyelvtankönyv 2

Rendszerező angol nyelvtankönyvünk két részből áll:
1. Az angol nyelvre specifikus nyelvtani rendszer
leírása, elemzése az Organet elv alapján
Szófajok, mondatrészek
Szószerkezetek
Az állítmány
Mondatszerkesztési elvek, szabályok
Igeidők
Aktív és passzív igenem
Feltételes mód
Függő beszéd
Módbeli segédigék (alapjelentések, valószínűség kifejezése és használatuk a kommunikáció során más, hasonló értelmű kifejezésekkel)
Műveltető igék
Vonatkozó mellékmondatok
Ige+ige vonzatok (főnévi igenév vagy -ing)
Mellékmondatok (célhatározói, okhatározói, stb.)
Vonzatos igék (verb+prep)
2. Az egyetemes nyelvtani témakörök leírása igék, főnevek és melléknevek viselkedése a mondatban stb.
there be, have got stb.
so, such
névelők (határozott és határozatlan)
szóalkotás (interest, interesting, intelestingly, uninterestingly)
és még sok más is!  😎 

Kérjen személyre szóló ajánlatot emeilben vagy telefonon szaktanárunktól!

View All