Rendszerező nyelvtankönyv 1,2

1. Az angol nyelvre specifikus nyelvtani rendszer
leírása, elemzése az Organet elv alapján.
Tovább a webáruházba!
Szófajok, mondatrészek
Szószerkezetek
Az állítmány
Mondatszerkesztési elvek, szabályok
Igeidők
Aktív és passzív igenem
Feltételes mód
Függő beszéd
Módbeli segédigék (alapjelentések, valószínűség kifejezése és használatuk a kommunikáció során más, hasonló értelmű kifejezésekkel)
Műveltető igék
Vonatkozó mellékmondatok
Ige+ige vonzatok (főnévi igenév vagy/és -ing)
Mellékmondatok (célhatározói, okhatározói, stb.)
Vonzatos igék (verb+prep)
Az egyetemes nyelvtani témakörök leírása.
Tovább a webáruházba!
igék, főnevek és melléknevek viselkedése a mondatban stb.
there be, have got, stb.
so, such
névelők (határozott és határozatlan)
szóalkotás (interest, interesting, interestingly, uninterestingly)
és még sok más is!   😎 

Kérjen személyre szóló ajánlatot szaktanárunktól emailben vagy telefonon!
Vagy töltse ki az alábbi űrlapot.

View All