Első lépések 1

A lecke alatt találhatók a leckéhez tartozó hanganyagok.

mássalhangzók

magánhangzók

szószerkezetek

megszámlálható főnevek

megszámlálhatatlan főnevek

melléknevek

névelők

névelők, példák

elöljárók

számnevek 1

számnevek 2

tollbamondás 1 (21.oldal)

tollbamondás 2 (21.oldal)

24-25. oldalak

tollbamondás (28.oldal)

főnevek névelővel

melléknevek

színek

új szavak (38.oldal)

tollbamondás (40.oldal)

View All