Nyelvpicik

11. Mondatszerkesztés

Az angol nyelvben a mondatok megszerkesztése gondot okozhat a magyar anyanyelvű tanulóknak. Márpedig, ha nem tudunk értelmes mondatokat pillanatok alatt  létrehozni, nem fogjuk jól érezni magunkat a különböző beszédhelyzetekben. Szeretnénk tanulóink számára megkönnyíteni a jobb oldalon található képen ábrázolt bonyolult folyamatot….
Read more

10. Szokások kifejezése

Az angol nyelvben kifejezhetünk többféleképpen is szokásokat a múltban és jelenben. Erre használjuk például az egyszerű igeidőket, de ismerünk más szerkezeteket is, melyek még egy kicsit ‘csavarnak’ a dolgokon, és plusz információt adnak a kijelentéshez. Alábbi anyagunkban erre kívántuk felhívni…
Read more

06. A főnevek neme

Habár az angol nyelvben kevés gondunk van a főnevek nemével, hiszen alig fordulnak elő hímnemű, nőnemű, illetve semleges nemű főnevek,  érdemes megtanulnunk azokat, melyek mutatják az adott élőlény nemét. Például manapság nem ‘chairman’-ként említjük meg egy bizonyos  testület elnökét, amennyiben…
Read more

02. A vessző használata

’Let’s eat Grandpa!’ or ’Let’s eat, Grandpa!’ ??? TO COMMA, OR NOT TO COMMA, THAT IS THE QUESTION!  Az írásjeleknek mind írásban, mind szóban rendkívül fontos  szerep jut a nyelvben. Tükrözik részben a mondatok szerkezetét, tagolódását, részeik-részleteik egymáshoz kapcsolódását, részben…
Read more