Első lépések 2

A lecke ablaka alatt találhatók a leckéhez tartozó hanganyagok.

személyes névmások

mutató névmások és kölcsönös névmások

állító mondatok és a ‘be’ ige

kérdő és tagadó mondatok

összevonások

főnevek többesszáma

gyakorlat (11.oldal): főnevek többes száma – megoldások

olvasmányok

szószedet (34.oldal)

tollbamondás 1

tollbamondás 2

tollbamondás 3

tollbamondás 4

szószedet – főnevek

főnevek – országok

főnevek – állatok

View All